banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Další činnosti

 • Předseda vědecké rady OPS Čistá Želivka, 2012 –
 • Předseda obč. sdružení Sázava 21, 2007-
 • Člen Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj a předseda jejího Výboru pro strategie, 2003-
 • Místopředseda Vědecké rady MŽP, 2002-
 • Člen České statistické rady, 2001-
 • Člen České inženýrské akademie,  1997-
 • Člen České komise UNESCO, 1995-

 

Důležitější činnosti v minulosti

 • Člen delegace ČR pro přípravu Konference OSN Rio+20, 2010-2012
 • Člen  Koordinační rady expertů pro přípravu priorit výzkumu České republiky, 2011 – 2012
 • SCOPE (Mezinárodní výbor pro životní prostředí): generální tajemník 1998-2001; předseda projektů „Hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje“,  2003-2004; „Indikátory udržitelného rozvoje“, 1994-1997,  „Biogeochemie malých povodí“, 1988-1994
 • Vědecká rada Evropské environmentální agentury v Kodani, člen 1999 – 2002, předseda 2002
 • Komise pro udržitelný rozvoj OSN, předseda, 2000-2001, místopředseda 1993-1994
 • Člen delegace České republiky pro vyjednávání o přistoupení k EU, vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání, 1998 - 2001
 • Předseda Vědecké rady Programu Teplice, 1993-2000
 • Předseda Národního klimatického programu České republiky, 1991-1998
 • Poslanec České národní rady, 1990-1992
 • Ministr životního prostředí České republiky, 1990-1991
 • Tajemník a místopředseda Ekologické sekce Čs.biologické společnosti, 1978-1992