banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Limity těžby

Teplárny opět straší lidi nedostatkem tepla už za několik let, nebo alespoň jeho výrazným zdražením. Na zdražení jsou lidé citliví, vydírání tímto směrem má mnohdy úspěch i přesto, že je zřetelně demagogické. Taková je i současná kampaň tepláren, které naznačují, že vysoké ceny by mohlo odvrátit prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí. Přitom hrozí zdražením tepla už za tři čtyři roky, a dobře vědí, že těžba by se – i kdyby všechno šlo jak po másle, což naprosto není  –mohla zahájit nejdříve za 11 či více let.

 

Teplárny dlouhá léta dobře vědí, s jakou surovinovou základnou mohou počítat. Proč se již dávno nezaměřily na zásadní modernizaci s cílem výrazného zvýšení efektivity využití energetických zdrojů? Většina současně provozovaných systémů je desítky let stará, mnohdy hrozivě neúčinná. Je už dávno na čase – spíš výrazně zpožděno - vzít na vědomí, jak vzácné a cenné všechny přírodní zdroje  skutečně jsou, a technologii budovat podle toho, nikoliv jako dřív, kdy nějaká ta tuna uhlí navíc, která se ztratila všeobecným plýtváním, nehrála skoro žádnou roli.

V poslední době se znovu hovoří o možném prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří. Hrozí se velkým zdražením tepla nebo dokonce vidinou jeho akutního nedostatku. Teplárny bijí na poplach.

Limity už platí 20 let a byly opakovaně potvrzeny, naposled programem současné vlády, ale neustále se objevují náznaky toho, že tato situace je jen dočasná, například v nedávném prohlášení ministra Kocourka. Jsem toho názoru, že limity mají být trvale zachovány. Mám pro to tyto argumenty:

Proti těžbě se jednoznačně a vehementně staví místní obyvatelé měst a obcí, které by musely být zbourány, a velká většina lidí v celé široké okolní krajině. Poukazují na již dnes vážně narušené prostředí v celém velkém regionu, jehož únosná kapacita je již dávno překročena, a každá další devastace už je právem považována za katastrofickou. Zachování zbytků kdysi překrásné krajiny s velkou přírodní i kulturní hodnotou a její postupná revitalizace by měla být naprosto samozřejmou povinností naší generace vůči svým potomkům.

Stanovením časově neomezených limitů těžby se dostalo lidem ujištění, že mohou počítat s bezpečným a zajištěným životem do neomezené budoucnosti, že si mohou stavět domy, zařizovat svá sídla, budovat různé potřebné infrastruktury. Neustálé zpochybňování zcela základních existenciálních jistot se na těchto lidech dopouštíme trestuhodného násilí. Jaký to je život, když se vám neustále připomíná, že kdo ví, co bude za pár let? Třeba vás stejně nakonec vystěhujeme.  Zajímá vůbec někoho, jaké zdravotní a jiné důsledky má život v trvalém stresu tohoto typu?

Zčásti obnažené svahy Krušných hor nejsou plně stabilní, signalizují to mimo jiné větší či menší svahové pohyby, a geologové dlouho upozorňují na možnosti vážných sesuvů. Další těžba může toto nebezpečí výrazně zvýšit.

Teplárenství je nutno posuzovat nikoliv isolovaně, ale jako součást celého energetického systému, a už konečně posuzovat tento systém v celé jeho komplexnosti a vzájemné provázanosti. Otázky centralizace či decentralizace, místních podmínek, možnosti zavádění skutečně moderních a efektivních systémů jako jsou tepelná čerpadla, monitorování energetické efektivnosti a další jsou tvoří komplex, ve kterém zdroje samotné hrají jen jednu z rolí.

Tuhle jsem viděl  lavičku polepenou heslem: Evropa přestává kouřit ve veřejných prostorech. Česko není v Evropě? Velmi podobně jsem si připadal při přečtení tiskové zprávy (z 8.3.2011) Evropské Komise, která presentovala Cestovní mapu na cestu ke konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice Evropy v roce 2050. Je jedním z nástrojů, jak mimo jiné dosáhnout 80-95% redukce emisí skleníkových plynů (z uhlí jsou vůbec nejvyšší), což se považuje za zásadní ekonomickou výzvu. Antoníne, topiči, do kotle přilož. Česko není v Evropě.